BPM DE CORCUBIÓN


17/6/17



HORARIO INVERNO


DE LUNS A VENRES: 

DE10 A 13:30 E DE 16:30 A 19:30

SÁBADOS: 

DE 11:00 A 13:30

2/1/17

Novidades Xaneiro

Galicia e a Sociedade das Nacións

 
 
Xulio Ríos, Editorial Galaxia, Vigo, 1992, 117 páx.

É un libro no que se analiza un dos aspectos menos coñecidos do galeguismo histórico: o intento de vertebrar unha política internacional orientada ó recoñecemento exterior da condición nacional de Galicia, propiciando o seu inserimento na comunidade universal dos pobos. Detense particularmente na participación de Galicia nos Congresos de Nacionalidades Europeas. Prologado por Lois Tobío.

1/12/16

Novidades Decembro



Premio Xerais de Novela 2015

De remate é unha novela tremendamente singular no xeito de narrar. Está construída fragmentariamente a través das columnas de opinión do seu protagonista, o xornalista Bieito Sanmarful, complementadas con textos pertencentes ao seu diario íntimo e outros materiais de diversa procedencia: correos electrónicos, anotacións en blogs, poemas, documentos oficiais... A través das páxinas desta novela non asistimos só ao retrato sociolóxico da Galicia que habitamos, senón que tamén imos descubrindo a propia vida e o itinerario persoal do protagonista, aflixido por unha doenza coa que se ve obrigado a convivir e que combate con humor, ironía e estoicismo. Coa lectura dos seus textos imos descubrindo un Bieito Sanmarful que se mostra, nos últimos anos de súa vida, como unha persoa fráxil e dependente, autoesixente, que nos achega a súa visión nada dogmática sobre o mundo e as persoas que o rodean, a través dunha reflexión permanente sobre si mesmo. Estamos ante un relato de estrutura poliédrica no que se artella un calidoscopio literario do país e dos seus habitantes valéndose dunha amálgama de estilos metaliterarios cos que o propio autor comparte protagonismos. De remate é unha novela entretida, divertida, ben escrita, que recrea con acerto e moita habilidade diferentes rexistros lingüísticos, incluídas diversas variantes dialectais que axudan a retratar os personaxes; unha novela sólida, moderna, que convence, que engancha e que nos fai redescubrir o gusto pola palabra.

24/11/16

Novidades Novembro



 É unha colección de once discursos que o xefe samoano Tuiavii de Tiavea dirixe ao seu pobo, nos que describe unha viaxe por Europa pouco antes da Primeira Guerra Mundial. O autor, Erich Scheurmann, aparece como testemuña e tradutor dos discursos. O título, papalagi, é o nome que os samoanos dan ás persoas de raza branca.
O xefe samoano interpreta a cultura occidental desde a perspectiva dun nativo, criticando a deshumanización e o materialismo da sociedade europea, e describindo con inxenuidade elementos tales coma os cartos ou o teléfono. Tuavii de Tiavea prevén os samoanos para non se deixaren contaminar pola influencia da cultura europea. Cada discurso describe un aspecto da cultura occidental (medida do tempo, vivenda, vestimenta etc). Se ben está relatado cun certo sentido do humor, o ton xeral é de forte crítica cara ás culturas europeas.

Novidades Novembro



Un escritor obsesionado con David Goodis, un dos grandes narradores esquecidos da época dourada do xénero negro nos EEUU, emprende a súa obra máis ambiciosa: a redacción dunha biografía novelada do autor norteamericano, reivindicado durante décadas polos filósofos existencialistas franceses. O apoio e os consellos do seu editor e de Vicente Malone, un vello mestre da literatura popular, outórganlle os azos suficientes para acometer un proxecto no que debe concentrar toda a súa potencia creativa, mais axiña comezan a xurdir as dificultades. Construída a través de múltiples elipses e saltos no tempo, A noite enriba preséntase como unha novela ateigada de homenaxes literarias que reflexiona sobre a propia actividade do escritor. Transita tamén, da man de policías corruptos ou traficantes de droga, por un orixinal itinerario narrativo que levará das rúas de Ourense á Filadelfia natal de David Goodis, cidade na que o atormentado protagonista desta historia tentará rematar a súa obra definitiva.Afondando no seu estilo depurado de tramas cruzadas e economía narrativa, Ameixeiras homenaxea en A noite enriba os autores clásicos do xénero das décadas de 1930 e 1940. Unha excepcional novela negra na que se reflexiona sobre os límites do xénero e da súa modernización radical.

7/11/16

Novidades Novembro



Rexión da Lombardía. Xaneiro de 1497.
Frei Agustín Leyre, inquisidor dominico experto na interpretación de mensaxes cifradas, é enviado a fume de carozo a Milán para supervisar os trazos finais que o mestre Leonardo dá Vinci está a dar á Última Cea. A culpa tena unha serie de cartas anónimas recibidas na corte papal de Alejandro VI, nas que se denuncia que Dá Vinci non só pintou aos Doce sen o seu preceptivo halo de santidade, senón que o propio artista retratouse na sacra escena, dando as costas a Xesucristo. O remitente, ao que na Secretaría de Claves dos Estados Pontificios coñecen como o Agoreiro, coñece á perfección o que está a ocorrer no convento de Santa Maria delle Grazie e, desesperado pola pasividade de Roma, decide tomarse a xustiza pola súa conta e acabar cos cómplices herexes que sosteñen o labor de Leonardo.
Tres anos de investigación e viaxes a Vinci, Milán, Florencia e Roma precederon a publicación da cea secreta. Durante o seu traballo de campo, Javier Sierra tropezouse cun feito histórico bastante ignorado: que a rexión italiana da Lombardía acolleu entre os séculos XIII e XV aos últimos sobreviventes da herexía cátara. A Milán que viu Leonardo dá Vinci, deixou vivir en paz aos cátaros represaliados do Languedoc francés que viron con horror a caída dos seus correlixionarios en Montsegur en 1244. Aqueles homes facíanse chamar os puros, e críanse seguidores da verdadeira tradición apostólica instaurada por Jesús de Nazaret. Consideraban que San Pedro traizoou por cuarta vez ao Mestre ao fundar unha igrexa material, e veneraban a Juan como o patrón da súa igrexa espiritual.